plán činnosti

 PRE   SEZÓNU   2015 - 2016

JANUÁR_2015 KAM Nezabudnikvet

Utorok -6.1.

Sobota -10.1.

Sobota -17.1.

Trojkráľový prechod Dražovce - Liečebný ústav MHD bus č.2 o 10:17. Ľupták

Zimná Čertovská 30-tka v Jedĺových Kostoľanoch. Autami, SAD 6:45 do ZM. Ľupták, Gaťková,. Rudo Bošiak.

Pochod vďaky SNP-Cígeľ - Biely Kameň Autami. Ľupták. KST Prievidza.

POZNÁMKA zima
FEBRUÁR_2015 KAM Nezabudnikvet

Sobota -7.2.

Sobota -21.2.

Štvrtok -26.2.

Liečebný ústav - Zobor a späť . MHD bus č.9 o 10:10. Ľupták

Lyžovačka na Skalke. Autami. Ľupták.

Výročné stretnutie vo Furmanskej vinárni-výber členských prís...Ľupták. o 18:00 hod.

POZNÁMKAzima  
MAREC_2015 KAM Nezabudnikvet

Sobota - 14.3.

Sobota - 21.3.

Nedela - 29.3.

otvorenie turist. sezóny v kameňolome o13:00h MHD č.9  o 12:10 hod p. Ľupták org. KST Pyramída NR

Jarný výstup na Lysec zo Slažian SAD o 6:40 hod p. Smieška org. KST Sľažany

Turistika po Zobori cez Slnečnú lúkuMHD č.9 o 10:10 hod p. Ľupták org. KST Pyramída NR

POZNÁMKAjar
APRÍL_2015 KAM Nezabudnikvet
Pi-Po -3.- 6.4.

Sobota -11.4.

Sobota -25.4.

Sobota -26.4.

Veľká noc na horách chata Lopeník. Biele Karpaty autami odchod v piatok 7:00 h p. Lacuška org. KST Pyramída NR KST - Turist

okolo Žibrice zo Štitár možnosť opekania v sedle pod Žibricou MHD č.27 o 8:31 hod p. Karasz KSTJunior NR

Čistenie Zobora - brigá- da, stretko pri Lieč. ústave o 9:00 h MHD č.9 o 8:11 hod p. Patrik Egyud Nitriansky Horský Spo- lok

Svätojurská púť pri rotun- de Sv. Juraja,Nitr. Blatnica Výstup na Marhat autami, alebo vlak 6:40 h smer TO org. miestna obec

POZNÁMKAjar *
MÁJ_2015 KAM Nezabudnikvet
Pi - Ned. -1. -3.5.

Sobota-9.5.

Pi - Ned.- 29.-31.5.

Trojdňový pobyt v pohorí Malá Fatra, na chate pod Šutovským vodopádom individuálne dohodou p. Lukáčová org. KST Pyramída

Výst.na Žuhračku zraz pred pamätníkom v Tekovskej Breznici 8:30 h autami 7:30 h z Nitry org. obec Tekovská Breznica

Stretnutie čitateľov Krásy Slovenska na Polane. Podpolanie mesto Detva.piatok 16:00 prespať na priváte. SAD 16:00 do Zvolena- Detva info. p. Kalamán tel. 0915 285 156 org. KST Detva

POZNÁMKAjar   *
JÚN_2015 KAM Nezabudnikvet
Sobota-6.6.

Pi.-Ned. - 12-14.6.

Št.-Ned. -19-21.6.

Sobota - 27. - 28.6.

Prechod Pohronským Inov- com, stretnutie v Hronskom Beňadiku 8-8:45 hod. SAD 6:15 hod org. obec Hronský Beňadik

Regionálny zraz turistov, regiónov Topoľčany, Bánovce Tesáre Topolčany. V sobotu možnosť prespať v stane vlak ŽSR 6:34 hod p. Dragúň org. Žochár To- poľčany

Letný slnovrat Utekáč autom indiv. p.Ulíková 0905 508 786 org. KST Pyramída

Deň Otcov, Jánske ohne. V kameňolome stretko o 13:00, varenie gulášu, možnosť pre- spať pod stanom MHD č.9 o 12:10  h.. p. Ľupták org. KST Pyramída

POZNÁMKA 
JÚL_2015 KAM Nezabudnikvet

Po.-Ned.-6.7.-12.7.

Sobota-11.7.

Sobota -18.7.

Sobota -25.7.

Letný slovenský zraz turistov vo Veľkom Mederi. Treba nahlásiť do 15.6. individuálne ŽSR -SAD  8:00 hod KST Veľký Meder

Štitáre - Žibrica, opekanie v sedle pod Žibricou MHD č.27 o 8:31 hod p. Ľupták org. KST Pyramída NR

Náučným chodníkom na Drienov vrch, kúpanie v Chalmovej ŽSR 6:34 hod do Bystričan p. Ulíková org. KST Pyramída NR

Po žltej značke od LU - Meškov vrch cez vinohrady na Hôrku k rozhľadni, pokrač. po modrej značke na Trojchotári po hrebeni červená značka na Zobor - Pyramída MHD č.9 o 8:10 hod  smer ĽÚ p. Ľupták org. KST Pyramída NR

POZNÁMKAleto   *
AUGUST_2015 KAM Nezabudnikvet
So.-Ned.-1.-2.8.

Pi.- Ned.-14. -16.8.

Sobota -22.8.

Sobota. - 29.8.

Nová Baňa-Bukovina, varenie gulášu pri chate,možnosť prespať vo vlastnom stane, spoznávanie prírody, zbieranie hríbov. org. rodina Krajčírová

Národný výstup na Kriváň. Nahlásiť do 15.7. pespanie na priváte v Pribyline. individ. info.Ján Kamien 0903 156 278 org.RR KST Liptov

Prechod partizánskym chodníkom Skýcov - Zlatno. Bus 7:00 zo Žup- ného námestia. org. Protifaš. bojov- níci, miestna obec

Jelenec - Gýmeš, opekanie na Stude- nom Hrade. SAD 6:40 p. Ľupták. org. KST-Pyramída NR

POZNÁMKAleto  
SEPTEMBER_2015 KAM Nezabudnikvet

Sobota - 5.9.

Sobota - 12.9.

Utorok - 15.9.

Sobota - 26.9.

Tradičný výstup na Pustý hrad pri Zvolene SAD 7:40 p. Ľupták org. KST-Pyramída NR

Stretnutie predsedov klubov+členov na chate na V. Inovci, možnosť prespania org. KST-Pyramída NR

Výstup na Tríbeč so sv. omšou na vrchole ŽSR 6:34 do Topoľčian inf. p.Duchoň 0905 609 385 org. KST- Žochár TO

Svetový deň cestovného ruchu - jesenná Čertov. 30 -tka z Jedl. Kostoľan autami 8:00 info. p.Bošiak 0904 227 705 org. KST-Čerti TOM Jedl. Kostolany

POZNÁMKAjeseň 
OKTÓBER_2015 KAM Nezabudnikvet

Sobota - 3.10.

Sobota - 10.10.

Sobota -24.10.

Prechod pahorkatinou Po- važs.Inovca zo sedla Havran po červenej do Hlohovca, možnosť zberu hríbov SAD 7:20 na Piešťany org. KST - Pyramída NR

Zber hríbov pod Lyscom SAD 9:15 p. Ulíková org. KST - Pyramída NR

Jesenný prechod pohorím Vtáčnik z Hlin. nad Hronom SAD 7:00 smer Žiar nad Hronom. info. Ing. p.Baran 0905 271 929 org. KST - Tempo Hliník nad Hr.

POZNÁMKAjeseň 
OVEMBER_2015 KAM Nezabudnikvet

Sobota-7.11.

Sobota-14.11.

Sobota-21.11.

Nitriansky festival horských filmov v zasadačke mest.úradu v Nitre. Začiatok 8:30 p. Patrik Egyud org. Nitr. Horský Spolok

Stretnutie Škorpiónov v kame- ňolom. o 13:00 varenie gulášu, hranie na gitare oslávencom MHD č. 9 12:10 hod p. Gaťková org. KST-Turist NR KST- Pyramída NR

Výstup na Zobor cez Slnečnú lúku MHD č.9 10:10 hod p. Ľupták org. KST-Pyramída NR

POZNÁMKAjeseň
DECEMBER_2015 KAM Nezabudnikvet
Nedela-6.12.

Sobota-19.12.

Sobota-26.12.

Št-31.12.-3.1.2016

Mikulášsky pochod- Drážovce , kostolík- Varenisko- Lieč.Ústav MHD č. 2 10:17 z konečnej p. Ľupták org. KST-Pyramída NR

41. roč. Výstup na Pánsku Javori- nu z Podhradia autami o 7:00 info. p. Dragúň org: KST-Žochár TO

Štefanovský výstup na Žibricu zo Štitár občerstvenie v sedle pod Žibr. pri ohníku,hranie na git. oslávencom MHD č. 27 8:31 hod p. Mečár org. KST-Pyramída NR

Silvestrovský pobyt na horách v Kremnických vrchoch na chate v obci Krahule autami 8:00 info. p. Ľupták org. KST-Pyramída NR

POZNÁMKAzima
JANUÁR_2016 KAM Nezabudnikvet

Streda -6.1.

Sobota -9.1.

Sobota -16.1.

Št.- Ned -21.-24.1.

Novoročný výstup Zobor - Pyramída na Troch kráľov MHD č.9 10:10 p. Ľupták org. KST-Pyramída NR

Zimná Čertovská 30-tka- pešo alebo na bežkách z Jedl.Kostol. autami po dohode p. Bošiak 0904 227 705 org. KST-TOM  Čerti Jedľ. Kost

Pochod vďaky SNP z Cígeľa na Biely Kameň autami 7:00 po dohode org. R.R. KST- Prievidza a obec Cígeľ

Zimný Slnovrat- zraz turistov B.Štiavnica autami po dohode org. KST B.Štiavnica

POZNÁMKAzima 
FEBRUÁR_2016 KAM Nezabudnikvet

Sobota -6.2.

Nedeľa -14.2.

Piatok -19.2.

Sobota - 27.2.

Lyžovačka na Skalke autami dohodou org. KST-Pyramída NR

Valentínsky výstup na Pyramídu cez Slnečnú lúku MHD  č. 9 10:10 hod p. Ľupták org. KST-Pyramída NR

Výročné stretnutie členov turistov vo Furmanskej vinárni p. Ľupták org. KST-Pyramída NR výber členského

Na bežkách alebo pešo od Lieč. Ústavu po modrej značke do Drážoviec MHD č.9 10:10 hod p. Ľupták org. KST-Pyramída NR

POZNÁMKAzima 
MAREC_2016 KAM Nezabudnikvet

Sobota - 5.3.

Nedeľa - 13.3.

Sobota - 19.3.

Výstup na Žibricu zo Štitár MHD č.27 8:31 hod p. Ľupták org. KST-Pyramída NR

Výstup na Zobor od Lieč. Ústavu cez Slnečnú lúku MHD č. 9 o 10:10 hod p. Ľupták org. KST-Pyramída NR

Otvor. turist. sezóny v Kameňo- lome o 13:00, opekačka , volný program,... MHD č. 9 o 12:10 hod p. Ľupták org. KST-Pyramída NR

POZNÁMKAjar 

Stiahni si  :    kalendár podujatí 2012 - 2013 ...doc .....pdf                  kalendár pre váš počítač sťahuj             NÁJDI TRASU : mapy
             turistický kalendár na rok 2013 - 2014 .. doc .... pdf
             turistický kalendár na rok 2015 - 2016 ... pdf

REGIONÁLNE AKCIE >>>