KONTAKTY    NA    NÁS

Marika Ptačková  -  mariaptackova@zoznam.sk
Iveta Gaťková  -  ivetag18@gmail.com  +421 904 695 127

Viera Komaneková  - v.komanekova@gmail.com
Anna Ulíková  -  annaulikova@azet.sk
Ján Lupták  telefón 037-77 33 852   0944 153 911

nrpyramida@gmail.com


Vyznáte sa v turistických značkách?

Ľudia sa odpradávna snažili viditeľným spôsobom označovať cestičky k svojim obydliam,loviskám a neskôr cesty, ktorými prepravovali tovary zo sídliska do iného sídliska, z krajiny do inej krajiny. Na označovanie cestičiek a chodníkov používali  vetvičky, halúzky, zárezy na stromoch, skaly alebo hromádky kameňov, potom pätníky  a neskôr vhodné znaky a  značky.
značka trás Turistické značky vedú turistu bezpečne a spolahlivo najkrajšími časťami prírody. Vystupujú na vrcholy,klesajú do údolí, vedú k studničkám, vyhliadkam,zrúcaninám hradov, jaskyniam, alebo iným turisricky významným miestam. Systém značenia na Slovensku má svoje pravidlá a patrí k najlepším v Európe.

smerovkaznačka
Kde sa umiestňujú?

značka na strome

Značky sa umiestňujú prevažne na stromoch, ale môžeme ich nájsť aj na kovových tyčiach na lúke či v poli, na smerovníkoch, občas na kameňoch, skalách a budovách.
Turistické značenie vykonávajú vyškolení značkári Klubu slovenských turistov.

A čo farby?

Väčšina turistických chodníkov na Slovensku je značená pásovými značkami. Majú červenú, modrú, zelenú alebo žltú farbu. Okrajové pásy sú biele, aby zvýraznili farebnú časť. Farebnosť značiek má určitý význam:

červená značkaČervenou – sa značia najmä hrebeňové trasy a trasy najväčšej dôležitosti.

modrá značkaModrá – slúži na označovanie ďiaľkových trás spájajúcich dôležité východiská ( obec, zastávka dopravných prostriedkov )s významnými turistickými cieľmi.

Zelená - sa používa na vyznačovanie prístupových trás trás k zaujmavým turistickým cieľom.

žltá značkaŽltá – je to spojka medzi inými trasami iných farieb.

Keď je k štvorcu primaľovaný farebný trojuholník lemovaný dvoma bielimy pásmi vznikne šípka, ktorej poslaním je upozorniť turistu na náhlu zmenu smeru značenej trasy.

zmena smeruNa miestach, kde chodník mení výrazne smer, je umiestnená šípka. Jej hrot ukazuje smer ďalšej cesty.

Ak v určitom úseku vedie viac turistických chodníkov, umiestňujú sa značky spoločne na jednom mieste. Tu musíte dať pozor, aby ste v ceste pokračovali správnym smerom.

Kratšie vychádzkové trasy v okolí miest či významných turistických stredísk, sú značené miestnymi značkami. Ich farebný trojuholník je vymaľový jednou zo štyroch spomínaných farieb. Aj miestne značky použivajú pri náhlej zmene smeru trasy – šípky.

Pásové, alebo miestne značenie je často dopĺňané značkami významovými. Značia s nimi odbočky od hlavnej trasy, ktoré nie sú dlhšie ako 1 km. Oba konce značenej cesty, ako aj koniec každej odbočky, je označený významovou koncovou značkou.

Výročná schôdza 2011...čítaj...
Výročná schôdza 2012..viac....
Pohodu a veľa krásnych túr,turistom a nadšencom turistiky v novom roku 2015 praje vedenie KST-Pyramída a členovia oddielu.

 

[CNW:Counter]

sponzor stránky   www.krasa.wbl.sk